Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Mevsim Yorgunluklarını Giderir, Cilt Lekelerini Engeller

barbunyanın faydası nedir nelere faydalıdır barbunya nedir şifalı bitkiler bitkilerin faydaları böbrek kumu nasıl dökülür böbrek taşı nasıl düşürülür meyvelerin faydaları…

Mevsim Yorgunluklarını Giderir, Cilt Lekelerini Engeller Mevsim geçişlerinde yaşanan yorgunluğu önlemek için beslenmede barbunyaya öncelik verin. Bar­bun­ya vü­cu­da güç ve ener­ji ve­re­rek, be­den­sel ve zi­hin­sel yor­gun­lu­ğu gi­de­ri­yor. Bu ne­den­le son­ba­har yor­gun­lu­ğu­na kar­şı tü­ke­til­me­si ge­re­ken be­sin­le­rin ba­şın­da ge­li­yor.

Barbunyanın faydaları

Romatizmaya da iyi geliyor Baş­lı ba­şı­na tam bir pro­te­in de­po­su olan bar­bun­ya­da A, B6 ve C vi­ta­mi­ni ile de­mir ve mag­nez­yum mi­ne­ral­le­ri bol­ca bu­lu­nur. Ay­rı­ca, B5 vi­ta­mi­ni ve kal­si­yum içe­rir, lif yö­nün­den de zen­gin­dir. İçe­ri­ğin­de çin­ko, pro­te­in, kar­bon­hid­rat ve E vi­ta­mi­ni de var­dı­r.

Cild lekelerine iyi gelir

Bar­bun­ya­ cilt le­ke­le­ri ile sa­va­şıp, le­ke olu­şu­mu­nu en­gel­le­r, pü­rüz­süz ve par­lak bir cilt için barbunya tüketilmesini öneren diyetisyenler po­sa­lı ya­pı­sı sa­ye­sin­de ba­ğır­sak kan­se­ri­ne kar­şı da ko­rur. Kan şe­ke­ri­ni hız­la yük­selt­me­di­ği için di­ya­bet­li­ler­de uzun sü­re tok­luk sağ­lar.

Barbunya güç ve enerji veriyor

So­ya fa­sul­ye­si gi­bi izof­la­von yö­nün­den zen­gin­dir. İzof­la­von­lar kan­ser oluş­ma­sı­na ne­den olan hüc­re­le­rin bü­yü­me­si­ni en­gel­ler. Ke­mik­ler için de fay­da­lı­dır, güç­len­di­rir. Ro­ma­tiz­ma ve si­ya­tik şi­kâ­yet­le­ri­ni azal­tır. Böbrek ku­mu ve taş­la­rı­nı dök­me­ye yar­dım­cı olur. Si­nir­le­ri  kuv­vet­len­di­rir  kalp çar­pın­tı­sı­nı gi­de­rir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git
Önceki yazıyı okuyun:
Kuvasya Hazmı Kolaylaştırıyor İştahı Açıyor

acı ağaç nedir acı ağacın faydaları kuvasya nedir faydaları nelerdir İştah açan bitkiler böbrek taşı nasıl düşürülür kurt nasıl dökülür...

Kapat